Tessa Maria Wood (Jurist)

Som jurist kan jeg tilby juridisk bistand innen et bredt spekter av rettsområder. Til eksempel kan nevnes kontraktsrett, avtalerett og familierett.

Jeg kan bistå både private og næringsdrivende med juridisk rådgivning, forhandlinger, utarbeidelse av kontrakter og dokumenter.

Jeg har fordypningskompetanse innen plan og bygnings rett, og har særlig erfaring med blant annet følgende områder:

·         Utbyggingsavtaler

·         Reguleringsplaner

·         Konsekvensutredninger

·         Dispensasjoner

·         Vei, vann og avløp

·         Klagesaker.

Videre har jeg bred kompetanse i skriftlig og muntlig engelsk i juridisk kontekst, og har fordypning i engelsk kontraktsrett samt internasjonal investeringsrett.

%d bloggers like this: