Arbeidskontrakter

– Arbeidskontrakter
Det kreves fra arbeidsmiljøloven at det inngås skriftlige kontrakter mellom arbeidsgiver og arbeidstaker. Det er også lover og regler rundt hvordan arbeidskontrakten skal være i forhold til arbeidsforholdet.

Innholdet i arbeidskontrakter og uenigheter

I arbeidsmiljøloven er det flere lover og punkter som alle skal følge. Disse skal også være en del av arbeidsavtalen. Avtalen skal blant annet inneholde sted, tittel, starttidspunkt for arbeidsforholdet, evt, prøvetidsbestemmelser, lønn, oppsigelsesfrister, ferie og feriepenger og arbeidstid mv.

Det kan lett bli uenigheter mellom arbeidsgiver og arbeidstaker hva arbeidsavtalen skal inneholde. Dette kommer som regel på slutten av endt arbeidsperiode av twister oppstår.

Utenlandsk arbeidskraft og avtaler rundt dette

Slik som arbeidsmarkedet er i dag er denne skiftende og i rask utvikling. Stadig flere henter arbeidere fra utlandet. Bedriften må ta se på om de skal ansette eller innleies som oppdragstagere. En bedrift bør søke råd i denne forbindelsen og få en vurdering ifra en sakkyndig om offentlige kostnader og forskjellige tilknytningsformer.

Hvis dine ansatte trenger oppholds og arbeidstillatelse? Hvordan er regler om sykepenger, pensjon og annet rundt dette?

Og ansette en person og si opp personer har en formel side, der og trå feil kan få store økonimiske konsekvenser. Følger man ikke reglene kan man risikere og måtte betale store beløp til arbeidstagerne.

Hos Addok Advokat får du en oversikt over det juridiske. Ta kontakt med en advokat idag

%d bloggers like this: