Arbeidsrett

Arbeidsrett handler om forholdet mellom arbeidsgiver og arbeidstaker.
Reglene på dette området er de samme for privatpersoner som bedrifter selv om de ofte står på hver sin side av bordet. Det er et kontraktsforhold, men også mye mer enn det. Arbeidsmiljøloven stiller strenge krav til partene. Loven har et sterkt fokus på ivaretakelse av arbeidstakeren og dennes behov

Arbeidskontrakter

Det kreves fra arbeidsmiljøloven at det inngås skriftlige kontrakter mellom arbeidsgiver og arbeidstaker. Det er også lover og regler rundt hvordan arbeidskontrakten skal være i forhold til arbeidsforholdet.

Oppsigelser

Har du blitt sagt opp av jobben eller fått avskjed? Da er det lurt å kontakte en advokat. Det løper ulike frister i slike saker, det er viktig for deg å gå riktig frem.
Hva er en sluttpakke? En sluttpakke er en avtale som inngås i forbindelse med opphør av et arbeidsforhold. Når en arbeidsgiver sier opp en eller flere ansatte kan de gi de ansatte en sluttpakke, enten før de sier opp den ansatte eller som en mottrekk når en arbeidstaker bestrider oppsigelsen.

Innkreving av pengekrav for bedrifter

Det finnes personer eller bedrifter som ikke ønsker å gjøre opp for seg etter at de har mottatt varen eller tjenesten. Et inkasso firma kan hjelpe deg med å purre, men dette er lite verdt når det kommer til tolkning av kontrakter og kunder som ikke vil betale. Da trenger du en advokat.

Arv og oppgjør

Når du dør er det arveloven som bestemmer hvem som skal arve deg når du dør. Alt dette kan du avvike om du ønsker det i form av et testament. På den måten kan du gi din arv til hvem du måtte ønske. Du kan også her utelukke andre fra å motta arv fra deg. Våre advokater kjenner godt til det kompliserte regelverket og loven rundt et arveoppgjør. Vi kan hjelpe deg med planlegging og selve testamentet.

Har du en sak?

%d bloggers like this: