Brukervilkår

BRUKERVILKÅR

GENERELL OVERVISNING Oppdatert: 01-06-2018

Velkommen til ADDOK (kollektivt “Company” eller “oss” eller “vi” eller “våre”) Vilkår for bruk

(“Avtale”). Dette er den juridisk bindende avtalen mellom deg og oss, og den erstatter alle

andre avtaler som kan være tilgjengelige før dette. Vi gjør vår tjeneste tilgjengelig via

selskapets nettside på http://www.addok.no (“Plattform”). Vi er et IT-selskap som tilbyr

video konsultasjon (“Tjenester”) for bruker og advokater. Denne avtalen gjelder for alle som

ønsker å bruke eller få tilgang til ADDOK plattformen og tjenestene.

VED BRUK AV ADDOK-TJENESTER, ER DU ENIGE OM Å BEGRUNES AV DENNE

SERVICEVILKÅREN OG DER ER UTEN NOEN SIN SIKKERHET SOM KAN VÆRE SOM DET

BESTEMMER FOR DEG FORSTÅENDE AVTALEN HER. HVIS DU IKKE STILLER TIL VILKÅRENE

HER, BRUK IKKE ELLER TILGANG TIL SELSKAPET TJENESTER.

VI KAN ENDRE ELLER OPPDATERE DISSE TJENESTENE FRA TID TIL ANNEN UTEN VARSEL TIL

DEG. DU ER FORVENTET TIL KONTROLLER DENNE SIDEN FOR OPPDATERINGER SOM KAN

GJØRES TIL DEN SERVICEVILKÅR. DATOENE SOM AVTALEN ER ENDRET ELLER OPPDATERT, VIL

BLI VIST ØVERST PÅ DENNE SIDEN.

I FORBINDELSE MED DISPUTER, KRAV ELLER EVENTUELLE RETTIGHETER, VIL VI HENVISE TIL

DEN SERVICEVILKÅR.

GENERELLE VILKÅR

· Fagfolk: Advokater som brukere konsulterer via plattformen.

· Plattform: Vår nettside eller applikasjon som du kan konsultere fagfolk på.

· Innhold: Informasjonen på plattformen som kan forholde seg til tjenestene vi tilbyr.

· Spørring: Din konsultasjon som er gjennom videochat.

· Tjenester: Hva ADDOK tilbyr til brukerne, det vil si konsultasjon, spørring og henvendelser.

DIN BRUK AV TJENESTENE

Informasjonen eller råd gitt på plattformen av fagfolk bør ikke tas som en endelig anbefaling,

men som en enkel veiledning til hvilke løsninger du søker. Forholdet mellom deg og de

profesjonelle er ikke et advokat-klientforhold.

FORBUDT AKTIVITETER

Din bruk av tjenestene er begrenset til, men ikke begrenset til, følgende aktiviteter;

a. Brukeren kan ikke sende noen beskjed eller informasjon under et falskt navn eller

forveksle opprinnelsen til materialene som sendes.

b. Brukeren kan ikke lage informasjon eller meldinger som ikke er nøyaktige, sanne eller

komplette;

c. Brukeren kan ikke overføre informasjon eller meldinger som er ærekrenkende, ulovlig,

injurisk, bedragerisk, uanstendig, trakasserende eller hatlig;

d. Brukeren kan ikke videresende, reprodusere, formidle, selge, publisere, formidle,

kringkaste eller sirkulere informasjon, melding eller innhold mottatt fra fagpersoner eller

plattformen til noen uten samtykke fra oss.

e. Brukeren kan ikke gjøre noe på plattformen som kan forårsake unødig byrde eller

belastning på plattformen;

f. Brukeren kan ikke bruke datainnsamlingsteknikker eller -utstyr (“bot”) som et middel til å

få uautorisert informasjon fra på plattformen;

g. Brukeren kan ikke forsøke å demontere, modifisere, dechifisere, reversere ingen

programvare eller deler av plattformen.

h. Brukeren kan ikke engasjere seg i ulovlig, ulovlig eller annen handling som går mot denne

avtalen.

i. Brukeren kan ikke be om kontakter av noen profesjonelle og prøver å holde ADDOK

ansvarlig for hva du måtte ha med en profesjonell.

j. Brukeren kan ikke avsløre veldig private deler av hans / hennes kropp på skjermen mens

du snakker med den profesjonelle. Profesjonell kan koble samtalen uten varsel.

k. Profesjonell vil øyeblikkelig koble fra videoklippet hvis brukeren utfører ulovlig aktivitet på

skjermen under konsultasjon.

VILKÅR VEDRØRENDE TREDJE PART INNHOLD

Plattformen kan inneholde lenker, innlegg eller visninger av tredjepart (“Tredjeparts

innhold”), samt artikler, tekster, informasjon og annet innhold eller gjenstander som

kommer fra tredjeparter. Slike innhold blir ikke sjekket, vurdert eller bekreftet for

nøyaktighet av oss. Innholdet eller visningene som er formidlet i et slikt innhold, gjenspeiler

ikke det som ADDOK, dets ansatte, fagfolk, moderatorer, partnere eller tilknyttede selskaper

har. Du skal kontrollere innhold fra tredjepart for fullstendighet og nøyaktighet før du bruker

dem. ADDOK vil ikke holdes ansvarlig for eventuelle skader du måtte oppleve fra

tredjepartsinnhold som du har tilgang til på plattformen.

DINE KONSULTASJONER

Du samtykker i å få en sekundær mening om svarene du får fra konsultasjonene dine før du

tar noen tiltak. Du forventes å sjekke med din personlige advokat eller andre fagpersoner før

du tar tiltak på råd du får på ADDOK. Du er nå enig i at du ikke vil holde oss for eventuelle

mangler som kan være knyttet til konsultasjonen du får på ADDOK. Du samtykker i å tillate

ADDOK, ansatte, fagfolk og tilknyttede selskaper for feil eller villedende informasjon gitt av

oss eller plattformen.

AVSLUTNING AV REGNSKAP OG INNHOLD

ADDOK etter eget skjønn kan slette innhold på plattformen av grunner som er best kjent for

oss. Vi har også rett til å slette eller avslutte en profesjonell konto dersom den går i strid

med vilkårene for bruk som er angitt her. Oppsigelsen kan komme uten varsel til deg. Hvis vi

avslutter kontoen din, vil årsaken bli formidlet til deg via din tilknyttede e-postadresse.

DINE POSTINGS

Du er enig herom for ikke å legge inn slike ting som annonser og kommersielle meldinger på

plattformen. Du forstår også at innholdet du legger ut på plattformen, ikke må være

unøyaktig, misvisende, falsk, trakasserende, seksuelt orientert, uanstendig, ærekrenkende

eller går imot privatlivet til andre brukere eller ADDOK. Du godtar at hvis vi finner slikt

innhold av deg på plattformen, har vi rett til å slette dem. Men det du legger ut blir postet til

plattformen i sanntid og ikke umiddelbart gjennomgått av oss. Du bekrefter nå at dine

juridiske konsultasjoner kan være tilgjengelige for publikum på plattformen.

INTELLEKTUELLE EIENDOMSRETTIGHETER

Tjenestene levert av ADDOK og alt innholdet (“Innhold”), inkludert varemerker, logoer,

tjenestemerker som er inkludert her, eies og lisensieres utelukkende av ADDOK, og er

underlagt opphavsrett og andre immaterielle rettigheter og andre handelskonvensjoner.

Vårt innhold inkluderer, men er ikke begrenset til, databaser, programvare, kildekoder, lyd,

webdesign, tekst, videoer, fotografier og grafikk. Alle ADDOK-logoer, navn, merke,

knappikoner, skript, handelsoverskrifter og servicenavn er registrerte varemerker. Alle våre

varemerker kan ikke brukes i forbindelse med noen tjeneste eller produkt på måter som

sannsynligvis vil føre til misforståelse, og skal ikke kopieres, etterligges, brukes (helt eller

delvis) uten ADDOKs samtykke.

SERVICE “SOM DEN ER”

ADDOK Services er gitt “SOM DEN ER” grunnlag for din informasjon og individuelle bruk. Vi

prøver alltid å gi deg den beste servicen, men det er noen som ikke kan garanteres fullt ut.

ADDOK, DETS ARBEIDSTAKERE, AFFILIERE, FAGFOLK OG DIREKTØRER, I DEN TILFELDIGE

LOVGIVNING, GIR INGEN GARANTIER (ENTEN UNDERFORSTÅTTE ELLER EXPRESS), OM

TJENESTENE. VI FRASKRIVER EN GARANTI FOR SALGBARHET, EGNETHET TIL FORMÅL OG

IKKE-OVERTRYKKELSE. Vi gir ingen garanti eller garanti for fullstendigheten, nøyaktigheten,

korrektheten, påliteligheten eller aktualiteten til innhold som kan bli gjort tilgjengelig for deg

via plattformen. Vi garanterer deg heller ikke at tjenestene vi tilbyr, og at bruken av

plattformen ikke vil gå imot loven på stedet du kan få tilgang til Plattformen og dets

Tjenester fra.

ANSVARSBEGRENSNING

UNDER INGEN OMSTENDIGHET SKAL ADDOK ELLER DETS ANSATTE, FAGFOLK, DIREKTØRER

OG MODERATORER HOLDES ANSVARLIG FOR DEG ELLER TREDJEPART FOR EVENTUELLE

DIREKTE ELLER INDIREKTE, FØLGENDE ELLER SØKELIGE, SÆRLIGE ELLER PUNITIVE SKADER,

INKLUDERT MEN IKKE BEGRENSET TIL TAP AV RESULTAT, TAPTE INNTEKTER ELLER TAPTE

DATA UTEN SKRIFTLIG SAMTYKKE FRA ADDOK SOM KAN HENDE SOM ET RESULTAT AV AT

DU ER FERDIG ELLER IKKE KAN BRUKE TJENESTENE ELLER AKSEPTERE PLATTFORMEN, MEN

IKKE BEGRENSET TIL KONTRAKT ELLER NATURLIG ÅRSAK, SELV OM ADDOK KAN VÆRE

OPPLYSET ELLER LÆRT AV MULIGHETEN FOR SLIKE SKADER.

I den utstrekning loven tillater, kan eventuelle rettslige krav som oppstår som bruk av

plattformen eller tjenestene være innen 3 (TRE) dager fra datoen for årsaken til et slikt krav.

BRUDD PÅ OPPHAVSRETTEN

Du forstår og godtar at du er begrenset strengt fra å duplisere, selge eller skrape innhold

som finnes på plattformen, inkludert men ikke begrenset til artikler som er lagt ut av

ADDOK, informasjon om andre brukere og annet innhold som finnes på plattformen for å

bruke det til kommersielle formål som å publisere på andre plattformer eller bruke dem til

alvorlig din egen gevinst. Du samtykker i å kompensere ADDOK for ethvert tap eller skade

som følge av overtredelsen du har gjort, og for å skadesløs for oss. Du lover også å varsle

ADDOK umiddelbart når du finner eller oppdager et eventuelt brudd på våre immaterielle

rettigheter av andre tredjeparter eller noen bruker av tjenestene.

ANSVARSFRASKRIVELSE

Ved å få tilgang til plattformen og ADDOK-tjenestene, representerer du at du har inngått en

kontrakt med oss og at du har fullmakt til å gjøre det.

DU ER ENIGE OM AT I DEN FULLSTE STILLING SOM GJELDES AV LOV, DU BRUKER ADDOK

TJENESTER OG PLATTFORM PÅ DIN RISIKO. TJENESTEN SOM ER BEGRENSET ER PÅ

GRUNNLEGGENDE OG UTEN NOEN GARANTIER, UANSETT ELLER UTTRYKKELIG, INKLUDERT

MEN IKKE BEGRENSET TIL GARANTIER OM SALGBARHET, EGNETHET TIL FORMÅL, IKKEOVERTRYKKELSE

OG TITEL. DU ERKJENNER AT VI IKKE GARANTER TJENESTER, SKAL IKKE

VÆRE ERFRI, UBEGRENSET ELLER SIKKER. DU ERKJENNER YTTERLIGERE AT ADDOK IKKE TAR

ANSVAR FOR OVERVÅKNING AV HVA SKAL MELLOM DEG OG TREDJEPARTSINNEHOLD SOM

DU KAN SE ELLER ADGANG PÅ PLATTFORMEN. VI SKAL IKKE VÆRE ANSVARLIG FOR DEG

ELLER EN ANNEN TREDJEPART FOR BESLUTNINGEN DU GJØR PÅ PLATTFORMEN VED

INFORMASJONEN ELLER INNHOLDET DU KAN FINNE PÅ PLATTFORMEN.

SKADELØSHOLDELSE

Du samtykker i å befri, forsvare og hold ADDOK, dets fagfolk, ansatte, tilknyttede selskaper,

moderatorer og andre respektive partnere, agenter, ufarlig fra og imot, eventuelle skader,

tap, ansvar, krav, inkludert rimelige advokatavgifter og svar, laget av noen tredjepart som

kan oppstå ut fra det oppførte innholdet ditt, bruk av ADDOK-tjenestene, og som oppstår

som følge av brudd på disse vilkårene eller brudd på dine garantier og garantier som er

angitt ovenfor. Til tross for dette forbeholder ADDOK seg retten til å påta seg det eksklusive

forsvaret og kontrollen av ethvert forhold som du er pålagt å skadesløse ADDOK for, og du er

enig i å forplikte deg med ADDOKs forsvar av slike krav. ADDOK vil bruke en rimelig innsats

for å informere deg om krav, handlinger eller forhandlinger (hvis noen) som er underlagt

denne erstatningen.

PERSONVERN

ADDOK respekterer personvernet til brukerne av plattform og tjenester. Vennligst, se

ADDOKs personvernregler for å få vite detaljene om dine personlige opplysninger og

hvordan vi bruker denne informasjonen. Eventuelle endringer som kan gjøres i ADDOKs

personvernpolicy, vil bli tolket i samsvar med avtalen som er angitt i disse vilkårene.

VI GJØR INGEN GARANTI PÅ MENING FRA FAGFOLK

De profesjonelle som har sin konto hos oss, er fullt ut oppmerksom på oss siden vi gjør de

nødvendige anstrengelser for å bekrefte dem. Vi kan garantere deg fullt ut at advokatene

(“Fagfolk”) som deltar på plattformen, er behørig kvalifisert. Eventuelt innhold, innlegg eller

råd du får fra profesjonelle betyr ikke at vi støtter dem. Du bør forsøke å gjøre ytterligere

undersøkelser om det profesjonelle eller innholdet som er knyttet til dem som kan finnes på

plattformen.

PRISING

ADDOK har en tidsbegrensning på 30 minutter for konsultasjon med hver profesjonell.

Profesjonelle har sitt eget respektive konsultasjonsgebyr som vises i deres profil, som kan

variere med hensyn til deres erfaringer og kvalifikasjoner i deres fagområde. Profesjonelle

har rett til å lade ekstra hvis søketiden overskrider den angitte grensen på 30 min. Video

Chat avslutter etter den angitt tidsramme og bruker må betale på nytt for videre samtale

med profesjonelle.

PRIS OG MELDING AV SKRIFT

ADDOK har ingen abonnementer for våre klienter (” brukere ”), da de bare betaler det

beløpet de velger å betale for konsultasjoner, ved å velge riktig profesjonell for deres

forespørsel. Det er selvsagt ingen etterkostnader for våre klienter (” brukere ”). Det skal

være engang betaling for konsultasjonen.

ADDOK forbeholder seg retten til å justere sine priser som den anser, og slik tilpasning kan

tre i kraft umiddelbart.

ANGRERETT

Du erklærer herved at ADDOK ikke vil gjøre noen kontant- eller kreditt refusjon for

avbestillinger og andre konsultasjonsgebyrer når du har blitt belastet. Hvis du har spørsmål

om eventuelle kostnader på kontoen din, kan du kontakte ADDOK-support på

post@addok.no. Men hvis kostnadene på kontoen eller kredittkortet ditt er gjort feil, har vi

skjønn til å tilbakebetale til deg på det aktuelle tidspunktet og det tilsvarende beløpet som

skal betales. Vi tar ikke saken med tilbakebetalinger lett, derfor, hvis du klager på et bestemt

gebyr, og vi finner beløpet for å være gyldig, kan det hende du må betale for det eller

avslutte kontoen etter eget skjønn.

RETTFERDIG BRUKS POLICY

Du er enig i at du ikke kan få gratis forespørsel om en bestemt sak. Du godtar å overholde

betalingsprisen som er angitt av den aktuelle Profesjonelle. På samme måte i din betalte

plan, har du ikke lov til å foreta innlegg eller konsultasjoner på en lignende spørring under

samme saken. Videre har du ikke lov til å legge inn forespørsel på vegne av en annen bruker

eller person. Du forstår at hvis du blir fanget, har ADDOK rett til å avslutte, suspendere eller

avbryte en slik forespørsel og nekte refusjon. Foreldre kan bruke denne plattformen til

konsultasjon av sine barn under 18 år. Hvis du har spørsmål om vår Rettferdig Bruk Policy,

kontakt ADDOK via supportadressen på post@addok.no

Kryptert i tråd med Norsk Lovverk

Addok oppfyller kravene i Normen for informasjonssikkerhet i Norge.

FORCE MAJEURE

Dette innebærer at verken du eller ADDOK vil ta ansvar for noen form for feil eller

forsinkelse i å få tilgang til konsultasjoner eller innholdet som kan skyldes uforutsette

omstendigheter som kan være utenfor vår kontroll, for eksempel regjeringens politikk,

branner, opprør, krig, terrorisme, og Internett-sammenbrudd.

ENDRINGER

Til Avtale

ADDOK etter eget skjønn eller for bedre brukeropplevelse kan oppdatere eller endre denne

avtalen fra tid til annen. Slike endringer eller modifikasjoner vil bli lagt ut på plattformen

med datoen for endringen som vises. Ved å bruke Tjenestene og få tilgang til plattformen,

godtar du å følge enhver endring, oppdatering eller endring som kan gjøres til denne

avtalen. Vi kan også sende meldinger til brukere som har sin e-postadresse med oss. Du blir

bedt om å oppdatere dine opplysninger slik at disse merknadene kan komme til deg. Du er

nå enig i at du vil sjekke plattformen for endringer i denne avtalen og for effektivt å studere

disse endringene.

Til Tjenester

ADDOK har rett til å endre, fortsette eller avbryte, permanent eller midlertidig, tjenestene

uten eller med varsel til deg. Du erklærer herved at ADDOK ikke vil være ansvarlig for deg for

noen eller annen endring eller opphør som gjøres til dens Tjenester.

TVISTER

Hvis du har krav, eller tvist med ADDOK, er du enig i at du først vil bringe det til vår

oppmerksomhet ved å kontakte oss på post@addok.no før du fortsetter med en rettssak. Vi

vil prøve så mye som mulig for å løse slike krav eller tvist med deg. Hvis du imidlertid ikke

hører fra oss, eller vi ikke kan gi en løsning etter 15 (femten) dager, kan du fortsette med en

juridisk sak.

LOVGIVNING

Avtalen som er fremsatt her, skal styres og tolkes i henhold til Norges regjering og

forskrifter, og både deg og ADDOK er enige om at alle juridiske krav, tvister, krav og

forhandlinger (hvis noen), som kan være knyttet til bruken din av ADDOK-innholdet og –

tjenestene, skal behandles under en rettsrett nær begge parter i Norge.

DIVERSE

Dersom en rettsdomstol finner en del av denne avtalen som ugyldig, ugyldig eller

ufullbyrdbar og en slik domstol har kompetent jurisdiksjon slik del av avtalen kan fravikes.

Dette påvirker imidlertid ikke andre deler av denne avtalen. De andre delene skal være i

kraft.

INFORMASJON OM FAGFOLK

Informasjonen og innholdet om fagfolkene som tilbys på plattformen, er ment å bli brukt av

brukere til referanseformål. Denne informasjonen om deres kvalifikasjoner, evner og

ferdigheter som er oppgitt, betyr ikke at vi fullt ut anbefaler eller misbilliger dem. Med

informasjonsoppføringene bør du gjøre ytterligere undersøkelser om deres ferdigheter,

kvalifikasjoner, evner for forsikring.

Basert på ovennevnte fraskrivelse, vil ADDOK ikke ta ansvar for eventuelle skader du måtte

oppleve, som kan inkludere, men ikke begrenset til, tap som du måtte pådra deg fra

konsultasjonen du foretar med en profesjonell eller noen bruker på plattformen.

Du er dessuten enig i å søke juridisk rådgivning fra andre fagfolk etter en konsultasjon med

en profesjonell på ADDOK. Du godtar ikke å ignorere juridiske råd gitt av andre fagfolk etter

at du har konsultert en profesjonell eller les et innhold på ADDOK

KONTAKT OSS

For å løse et krav eller kanskje du har spørsmål om denne avtalen eller noen av ADDOKtjenestene,

vennligst bruk kontaktadressen nedenfor for å komme i kontakt med oss;

Firmanavn: ADDOK AS

Sted: Norge

Nettstedets URL: https://www.addok.no

E-postadresse: post@addok.no

%d bloggers like this: