Eiendomsrett

 

– Eiendomsrett

Eiendomsrett er retten til å eie, kontrollere og styre eiendom.

Eier du en eiendom, kan det til tider dukke opp spørsmål som du selv ikke kan svare på. Mange av disse spørsmålene kan være juridiske og rettslige spørsmål. Eksempler kan være at du jar kjøpt en eiendom du vil bygge på, sette opp garasje, eller rett og slett mangler. I Eiendomsrett kan det være lurt å bruke en av våre advokater.

 

Har du kjøpt en bolig som inneholder feil eller mangler?

 

Typiske feil eller mangler kan være fuktproblemer, vannlekkasjer, feil drenering eller skadedyr. Det kan også rett å slett være at de som har solgt eiendommen har oppgitt feil størrelse i prospektet ved salg, eller andre feil og mangler som skjedde vet et salg.

Tomtefeste er også noe som kan ha flere spørsmål en svar. Vi har advokater som hjelper bortefestere og festere. Tvister ved tomtefeste for som regel dekket utgiftene via forsikringsselskaper etter reglene om rettshjelpdekning.

Hvis du ønsker å selge boligen din selv uten megler kan en advokat hjelpe deg med, en advokat kan bistå deg med papirer og selve penge oppgjøret. Det er som regel billigere å bruke en advokat en et meglerhus.

Addok kan Eiendomsrett

%d bloggers like this: