Oppsigelser

– oppsigelser

Har du blitt sagt opp av jobben eller fått avskjed? Da er det lurt å kontakte en advokat. Det løper ulike frister i slike saker, det er viktig for deg å gå riktig frem.

Krav ved oppsigelse, avskjed eller permitteringer

Det er alltid leit å måtte si opp ansatte, med arbeidsgiveren tenker på at firma kommer i første rekke. Slik at firmaet overlever. Det er viktig å passe på formkravene slik at du ikke risikerer mye unødig ekstraarbeid med å starte feil prosessen, eller må starte hele prosessen på nytt. I verste fall kan det bli rettsak om oppsigelsen.

Addok sine advokater kjenner til reglene, både fra arbeidstaker siden og arbeidsgiversiden. Addok advokat ved hvordan man kan få gjennomført en nedbemanning eller fjernet medarbeidere som skader bedriften på en ren og skikkelig måte. Det er viktig at prosessen går så raskt og smertefritt som mulig slik at bedriften ikke taper alt for mye penger på dette.

Bruke gjerne en advokat i starten fra da du planlegger, slik at du etterpå kan konsentrere deg om ditt firma. Advokaten vil ta seg av alt som er rundt oppsigelsen. Bedrifter som er under 10-15 ansatte har sjelden en egen advokat, de har rett å slett ikke råd. Derfor kan du bruke Addok advokat som sparer bedrifter for tid.

Bestride oppsigelse eller avskjed som arbeidstaker

Hvis du ønsker å bestride at du har blitt sagt opp av jobben på ene eller andre måten, har du krav på forhandlinger med arbeidsgiver innen 2 uker fra dagen du fikk skriftlig oppsigelse i handen. Under et slik møte vil man diskutere grunnlaget for oppsigelsen/avskjeden og forsøke og komme til en enighet seg imellom.

Vi kan også hjelpe deg om du har blitt mobbet eller blitt trakassert på arbeidsplassen. 

 

I saker der du har fått avskjed eller oppsigelse kan du få fri rettshjelp. 

Har du en slik sak?

%d bloggers like this: