Innkreving av pengekrav for bedrifter

– Pengekrav

Det finnes personer eller bedrifter som ikke ønsker å gjøre opp for seg etter at de har mottatt varen eller tjenesten. Et inkasso firma kan hjelpe deg med å purre, men dette er lite verdt når det kommer til tolkning av kontrakter og kunder som ikke vil betale. Da trenger du en advokat.

Hjelp til å kreve inn pengene

En Addok Advokat kan hjelpe deg med å få inn pengene som kunder din skylder deg på en lovlig måte, en advokat kan også hjelpe deg om du er grunnlag å gå rettes vei for å få inn pengene.

Addok advoakter kan hjelpe deg med å få en dom for kravet i forliksrådet eller i tingretten. Da får du et tvangsgrunnlag. Med tvangsgrunnlag kan staten oppsøke kunden og trekke vedkommende i lønn eller andre ytelser slik at du får pengene dine.

I slike saker er det nesten alltid skyldneren som må betale advokat regningen.

Har du en slik sak?

%d bloggers like this: