Personvern

Personvernregler

Oppdatert 1. juni 2018

GENERELL OVERSIKT

Velkommen til ADDOK Services og Plattform Personvernregler (“Policy”). Denne policyen gir

en detaljert beskrivelse av hvordan ADDOK, dets ansatte, moderatorer og styremedlemmer

(kollektivt “Company” eller “vi” eller “oss” eller “våre”) samler, bruker, deler og avslører dine

personlige opplysninger og rettighetene du har om dine opplysninger. ADDOK gir avenuen

for klienter (“brukere”) en video konsultasjon (“tjenester”) med advokater (“fagfolk”)

gjennom sine nettsider på http://www.addok.no (“plattform”). Denne policyen tar opp

informasjonen vi får online gjennom plattformen vår, og ikke informasjonen vi får via offline

eller på annen måte. Vi kan oppdatere, endre eller endre denne policyen fra tid til annen.

Datoen for nye oppdateringer vises øverst i denne policyen. Du forventes å sjekke denne

siden ofte for eventuelle oppdateringer, endringer eller endringer som kan gjøres i denne

policyen.

Denne politikken styres og tolkes i henhold til lover og forskrifter. Hvis du har ytterligere

spørsmål om noen deler av denne policyen, kan du kontakte oss via e-postadressen vår på

post@addok.no

Ved å dele dine opplysninger med oss i løpet av registret for tjenestene, gir du tillatelse til å

bruke dine opplysninger i forhold til retningslinjene som er angitt her.

INFORMASJON VI SAMLET

ADDOK samler inn viss informasjon når du får tilgang til plattformen og når du registrerer

deg som bruker for tjenester. Denne informasjonen er klassifisert nedenfor;

Personlig informasjon

Når du registrerer deg som bruker for video konsultasjon eller du sender inn en forespørsel,

for eksempel din legale status med profesjonelle, tar vi personlig informasjon eller data fra

deg, for eksempel navn, e-postadresse og telefonnummer. Vi bruker Bank ID til det sikreste

systemet for innlogging i Norge. Betaling vil skje direkte fra bankkortet ditt med sikreste vei

gjennom Stripe betalings system. Ingen bankkortinformasjon vil bli lagret på vår nettside

som det skjer gjennom Stripe betalingsmåte. Når du sender inn denne informasjonen for å

registrere deg, vil forespørselen om konsultasjon bli sendt til ønsket profesjonell. Vi tar

opplysningene ovenfor, slik at vi kan forbedre tjenestene vi gir deg gjennom plattformen. For

mer informasjon om dine personlige opplysninger, se delen nedenfor under tittelen

“Hvordan bruker vi informasjonen din”. Ved å godta å sende inn dine personlige

opplysninger til oss, samtykker du i at vi bruker den i samsvar med denne policyen og at den

kan overføres til jurisdiksjonen der ADDOK opererer fra.

Ikke-personlig informasjon

Når du får tilgang til ADDOK-plattformen, tar vår programmerte programvare visse

opplysninger fra deg som kalles “ikke-personlig informasjon”. Dette inkluderer, men er ikke

begrenset til, enhetens IP-adresse, geolokalisering, typen nettleser du bruker når du åpner

plattformen og annen ikke-personlig informasjon eller data. Denne informasjonen hjelper

oss med å forbedre tjenestene som tilbys via plattformen.

Samlet informasjon

Vi kan dele aggregert informasjon med fagfolk, tilknyttede selskaper, tredjeparter, med det

formål å gjennomføre en generell forretningsanalyse. Noen av denne informasjonen som

deles med tilknyttede selskaper, viser til dem antall besøk til plattformen for en bestemt

periode og funksjonen til plattformen som brukes eller åpnes mest av besøkende. Denne

informasjonen omfatter ikke dine personlige opplysninger, og de brukes bare til å spore

forbedringen av tjenestene og plattformen. Samlet informasjon er samlet for å hjelpe oss

med å tilby de funksjonene som vi synes er gunstige for brukerne.

HVORDAN VI BRUKER DIN INFORMASJON

Nettstedregistrering

Vi kan samle inn viss personlig informasjon via plattformen. Denne informasjonen kommer

til oss når brukerne gjør følgende; (1) registrere seg på plattformen; (2) deltar i tjenester som

spørsmål som er ment for video konsultasjon med en profesjonell; og (3) generell

kommunikasjon med oss. Informasjonen vi tar er navn på Brukere, e-postadresse etc. Vi

stiller imidlertid ikke et mandat om at du må dele dine personlige opplysninger med oss,

men vær oppmerksom på at visse funksjoner ikke vil være tilgjengelige for deg når du

oppbevarer denne informasjonen fra ADDOK eller fagfolkene.

SIG OPP FOR Å VÆRE EN BRUKER PÅ PLATTFORMEN MÅ DU VÆRE ENGANG TIL Å DELE DIN

PERSONLIGE INFORMASJON SOM FORKLARES I DENNE * HVOR VI ANVENDER DIN

INFORMASJON * SIDE

Online innlegg

Vi kan hente inn viss informasjon fra deg og avsløre dem, avhengig av hvordan du bruker

plattformen. Det kan være områder på ADDOK plattformen hvor du vil kunne legge inn

innhold og spørring som gjelder bruken av tjenestene dine, og disse anmeldelsene blir

underlagt våre brukervilkår. Et visst innhold, som for eksempel vurderinger, kan være

tilgjengelig på andre plattformer når det er søk som gjelder dine publiserte anmeldelser.

Disse vurderingene når de er tilgjengelige på offentlige plattformer, kan enkelt brukes som

referanse av noen. For eksempel, når du poster din emailadresse i offentligheten, kan dette

få beskjed på daglig eller ofte beskjeder kjent som Spam. Vi har ikke kontrollen over hvem

som leser eller har tilgang til dine offentlige innlegg. Derfor, vi ønsker deg å ta vare på de

ting du deler offentlig. DU ER ANSVARLIG FOR ALLE PRIVACY DU MÅ LØSE ELLER ANDRE

SKADER DU KAN GJØRE FRA POSTENE DU GJØR OFFENTLIG.

OPPLYSNING AV DIN PERSONLIGE INFORMASJON OG ANDRE DETALJER

Selv om vi ikke vil avsløre dine personlige opplysninger og andre detaljer, kan følgende

grunner tillate oss å gjøre det.

Lovbestemt eller rettighetsbeskyttelse: Vi kan bli tvunget til å avsløre dine personlige

opplysninger når vi finner ut om det er upassende, for eksempel når vi utfører etterforskning

på grunn av ulovlig aktivitet, urettferdig handling eller bedrageri. Også for å sikre

sikkerheten til ADDOK-brukere, ansatte, fagfolk, direktører, tilknyttede selskaper og

moderatorer; På samme måte for å håndheve ADDOK Servicevilkårene og andre avtaler og

retningslinjer; Også å svare på en rettsordre, stevning eller annen innkalling av en

rettsdomstol, myndigheter og lovhåndhevere.

Tredjepartsleverandører: ADDOK kan avsløre dine personlige opplysninger, for eksempel

fakturerings- eller betalingsinformasjonen hos våre tredjeparts betalingsleverandører. De

hjelper oss å utføre oppgaven med å gjøre betalinger for tjenester mulig. Informasjonen vi

deler med våre tredjeparts tilknyttede selskaper, brukes kun av dem til formål som de er

ment for. De har ingen rett til å bruke dine personlige opplysninger til andre formål.

Bedriftsoverføringer eller konkurs: ADDOK forbeholder seg retten til å overføre dine

personlige opplysninger, som din e-postadresse, navn, spørring og annen relevant

informasjon i tilfelle et oppkjøp av selskapet av et annet selskap eller når det foreligger

konkurs. Overføringen, om noen, vil bli utført i samsvar med disse personvernreglene eller

firmaet som anskaffer ADDOK.

ENDRE PERSONLIG INFORMASJON; REGNSKAPSAVSLUTNING

Du kan oppdatere, endre eller endre dine personlige opplysninger når som helst du har lyst

til det. Du kan endre informasjonen din ved å kontakte ADDOK på post@addok.no. Du kan

også si opp kontoen din med oss av grunner som er best kjent for deg. Mens du ber om

oppsigelse av kontoen, fortsetter vi med å slette informasjonen din fra databasen, så

fortsetter vi med oppsigelsen av kontoen din, forutsatt at det ikke er noe offentlig problem

pågår med kontoen din, og det går i samsvar med retningslinjene her. Vær imidlertid

oppmerksom på at vi kan beholde viss informasjon av grunner som feilsøking, for å hjelpe

etterforskning, å pålegge våre servicevilkår, og å overholde enkelte statlige og føderale lover

i regjeringen (Norge).

COOKIE POLICY

Når du besøker eller får tilgang til ADDOK plattformen, prøver vi å gjøre opplevelsen enkelt

for deg. Derfor sender programvaren vår “Cookies” til nettleseren din for å spore litt

informasjon om nettleseren din. Cookies som sendes til nettleseren din, varer bare for økten

der du får tilgang til plattformen, og utløper umiddelbart når du lukker nettleseren din

(“Session Cookie”). Slike informasjonskapsler hjelper vår programvareenhet til å spore

informasjon du brukte under en surfesesjon, og gjøre den informasjonen tilgjengelig for deg

når du kommer til plattformen på nytt, for eksempel passordet og e-postadressen din på

registeringssiden.

Noen bestemte nettlesere godtar Cookies automatisk mens andre spør om du ønsker å

aktivere Cookies på dem. Du kan bestemme deg for å avslå dette tilbudet om at Cookies blir

aktivert i nettleseren din når du får tilgang til plattformen, men vær advart om at

nettleseropplevelsen din kanskje ikke er enkel og jevn, da det kan oppstå feil. Du tar dermed

ansvar for eventuelle feil når du åpner plattformen.

SIKKERHET

ADDOK vet verdien av en personlig informasjon, og det er derfor vi tar gode tiltak ved å

bruke sofistikert og unik teknologisk programvare og maskinvare for å beskytte dem mot

tilgang til uautoriserte personer. Vær imidlertid oppmerksom på at selv de beste

teknologiene ikke kan garantere at dine personlige opplysninger ikke blir åpnet, endret eller

stjålet av uautoriserte personer. Vi kan ikke garantere deg fullt ut at bare personer som har

fullmakt til å få tilgang til dine personlige opplysninger, vil kunne gjøre det. Vi er ikke

ansvarlige for tap av personvern som kan skyldes tyveri, endring eller tilgang av uautoriserte

personer.

Vi har plikt til å sikre sikkerheten til informasjonen som deles av brukere på plattformen eller

for offentligheten. Brukere har større rolle å spille for å sikre sikkerheten til deres personlige

opplysninger ved å holde informasjonen om kontoinformasjon, som e-postadressen og

passordet ditt, trygt. Hvis du møter eller finner om muligheten for at uautorisert bruker får

tilgang til kontoen din, bør du umiddelbart kontakte ADDOK via e-postadressen vår på

post@addok.no for å rapportere slik tilgang. Vi vil handle på det umiddelbart, vi får din mail.

VILKÅR FOR PERSONVERN

Denne personvernpolitikken kan endres, oppdateres og endres hvis behovet oppstår. Hvis

det er en oppdatering, endring eller endring av disse retningslinjene, vil vi vise varselet

øverst i disse retningslinjene, og datoen for endring, endring eller oppdatering vil også bli

vist. Inntil vi sier noe, gjelder ADDOKs nåværende personvernregler for den generelle

informasjonen vi har om deg. Du oppfordres til å sjekke denne siden for eventuelle

oppdateringer, endringer eller endringer i denne policyen. Vi kan velge å ikke varsle brukere

om enhver oppdatering, endring eller modifikasjon som kan gjøres av grunner til at vi

kanskje ikke kan utlevere. Vi kan også beslutte å la brukerne vite om slike endringer eller

modifikasjoner gjennom sin registrerte e-postadresse. Du blir imidlertid rådet til å oppdatere

dine personlige opplysninger til en gyldig for slike e-postmeldinger for å komme til deg.

BARN; og de SMÅ

ADDOK er ikke en plattform for barn eller mindreårige. En mindreårig er vanligvis noen

under 18 år med mindre loven sier noe annet. Alle registrerte brukere av tjenestene

representerer for oss at de har kapasitet som voksen til å bruke plattformen og tjenestene.

Hvis vi lærer om en mulig bruker som er mindreårig, vil vi ta de nødvendige skritt for å få

deres konsultasjon slettet eller avsluttet. Også, hvis du er forelder eller en verge og du vil

bruke ADDOK, så ikke nøl med å bruke denne plattformen.

LINKER TIL ANDRE PLATFORM

Policyen her er tilknyttet og gjeldende for ADDOK og Services. Det kan være lenker som er

lagt ut på plattformen, som vi ikke har kontroll over eller ikke opererer (“tredjepartslinker”).

Denne policyen gjelder ikke for tredjepartslinker og ved å legge ut disse tredjepartslinkene,

betyr det ikke at vi garanterer innholdet i koblingene, eller vi godkjenner dem. Vi ber dere

om å foreta undersøkelser på tredjepartslinker for deres personvernpolicy.

DIVERSE

Ved å få tilgang til ADDOK plattformen, godtar du at din tilgang eller eventuelle krav over din

informasjon vil bli styrt og tolket i henhold til disse retningslinjene og våre servicevilkår.

KONTAKTINFORMASJON

For å løse et krav eller kanskje du har spørsmål om denne policyen her eller noen av ADDOKtjenestene,

vennligst bruk kontaktadressen nedenfor for å komme i kontakt med oss;

Firmanavn: ADDOK AS

Sted: Norge

Nettstedets URL: https://www.addok.no

E-postadresse: post@addok.no

%d bloggers like this: