Sluttpakker og hva bør den inneholde

Sluttpakker

Hva er en sluttpakke? En sluttpakke er en avtale som inngås i forbindelse med opphør av et arbeidsforhold. Når en arbeidsgiver sier opp en eller flere ansatte kan de gi de ansatte en sluttpakke, enten før de sier opp den ansatte eller som en mottrekk når en arbeidstaker bestrider oppsigelsen.

Hvorfor sluttpakke?

Arbeidstakeren har aldri krav på en sluttpakke, men ofte ser arbeidsgivere seg tjent med å inngå en avtale med arbeidsgiveren sin for å unngå en rettsak. Når arbeidstakeren mottar sluttpakke så sier arbeidstakeren ifra seg retten til å gå til søksmål ved en senere anledning. Det kan være vanskelig å si opp ansatte så betale de kan være en løsning på og betale seg ut av problemet.

Det kan være vanskelig å angi sluttpakken i et bestemt antall månedslønner. Det er midlertidig fornuftig å bruke en advokat, fordi hele sluttpakken nødvendigvis ikke er skattepliktig. Sluttpakken kan også gjøre at arbeidstakeren ikke har krav på penger ifra NAV.

Hvor mye penger skal du legge på bordet?

Det er ikke bestemt hvor stor en sluttpakke skal være. Dette er avhengig av flere faktorer. Hvor stor betydningen er for den ansatte, hvordan grunnlaget er for oppsigelsen. Det er mange grunner til en oppsigelse og en advokat kan hjelpe deg med nettopp dette. Ut av denne jungelen i lover og regler.

Har du flere spørsmål knyttet opp mot sluttpakker kan du kontakte en av våre advokater.

Har du en slik sak?

%d bloggers like this: